Dłużnik

MVM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 505,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f4f5062f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MVM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 95
86-010 Buszkowo Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Buszkowo
REGON: 365113129
NIP: 5542940452
KRS: 0000631403

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 032,21 PLN
Data wymagalności: 11 czerwca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 172,78 PLN
Data wymagalności: 12 czerwca 2018

W sumie:
Wartość: 1 204,99 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 505,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 stycznia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!