Dłużnik

EMPORIO MAREK CHAMELA
6 117,71 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f4b66f22

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EMPORIO MAREK CHAMELA
ul. Adama Mickiewicza 37 / 58
01-625 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 314,14 PLN
Data wymagalności: 28 listopada 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 2 643,28 PLN
Data wymagalności: 26 listopada 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 493,36 PLN
Data wymagalności: 9 grudnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 2 599,04 PLN
Data wymagalności: 9 grudnia 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 419,21 PLN
Data wymagalności: 11 grudnia 2019

W sumie:
Wartość: 8 469,03 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

3 676,71 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 117,71 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 lutego 2021

Data wystawienia:
25 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!