pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

KAMILA TOMASIK CONSULTING
227,19 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f345ee7a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KAMILA TOMASIK CONSULTING
ul. Krucza 10 / 34
44-122 Gliwice Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 25 lipca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 5 września 2019

W sumie:
Wartość: 196,80 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

60,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

227,19 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 września 2021

Data wystawienia:
24 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!