Dłużnik

SEBASTIAN ŻYRKOWSKI
1 411,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f2b3506f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SEBASTIAN ŻYRKOWSKI
48-370 Paczków Opolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 111,60 PLN
Data wymagalności: 26 października 2021
2. Cywilne
Wartość: 111,60 PLN
Data wymagalności: 26 października 2021
3. Cywilne
Wartość: 111,60 PLN
Data wymagalności: 26 października 2021
4. Cywilne
Wartość: 111,60 PLN
Data wymagalności: 26 października 2021
5. Cywilne
Wartość: 334,80 PLN
Data wymagalności: 26 października 2021

W sumie:
Wartość: 781,20 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 411,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 lipca 2022

Data wystawienia:
13 lipca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!