Dłużnik

PRO-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 062,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ee8a5035

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRO-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kusocińskiego 1
49-300 Brzeg Opolskie

Siedziba: Brzeg
REGON: 361229378
NIP: 7471896287
KRS: 0000552427

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 360,00 PLN
Data wymagalności: 21 czerwca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 380,00 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 330,00 PLN
Data wymagalności: 21 sierpnia 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 21 września 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 380,00 PLN
Data wymagalności: 21 października 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 21 listopada 2018
7. Gospodarcze
Wartość: 250,00 PLN
Data wymagalności: 21 grudnia 2018

W sumie:
Wartość: 2 500,00 PLN
Koszty sądowe: 632,39 PLN

Spłacono:

1 070,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 062,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 stycznia 2020

Data wystawienia:
2 stycznia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!