Dłużnik

KEBAB HAUS AHMET YOGURTCU
4 763,75 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ee2294e8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KEBAB HAUS AHMET YOGURTCU
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
73-110 Stargard Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 063,36 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2019

W sumie:
Wartość: 4 063,36 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 763,75 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 grudnia 2019

Data wystawienia:
20 grudnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Beata Żurek Radca prawny

  radca@kancelaria-minos.pl , tel.: 606 730 316

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Bydgoszczy
  (Nr wpisu: Bd-1089)

  Miejscowość: Solec Kujawski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!