pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

"VOLANTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24 820,47 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: edefa0a9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"VOLANTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
al. Zwycięstwa 96 / 98
81-451 Gdynia Pomorskie

Siedziba: Gdynia
REGON: 222001720
NIP: 5862286758
KRS: 0000488971

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 22 140,00 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2017

W sumie:
Wartość: 22 140,00 PLN
Koszty sądowe: 2 680,47 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

24 820,47 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 sierpnia 2017

Data wystawienia:
7 kwietnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!