Dłużnik

A&GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
35 253,07 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: eb809e5a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
A&GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Świerkowa 5
87-300 Brodnica Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Brodnica
REGON: 380050101
NIP: 8741785990
KRS: 0000728974

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 583,00 PLN
Data wymagalności: 29 października 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 9 772,35 PLN
Data wymagalności: 21 września 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 11 732,97 PLN
Data wymagalności: 5 października 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 7 173,36 PLN
Data wymagalności: 18 października 2018

W sumie:
Wartość: 31 261,68 PLN
Koszty sądowe: 3 991,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

35 253,07 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 kwietnia 2021

Data wystawienia:
12 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!