pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Atras-Bud
1 284,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e9d30909

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Atras-Bud
Ratuszowa 11 / 8
10-116 Olsztyn Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 984,00 PLN
Data wymagalności: 18 lipca 2016

W sumie:
Wartość: 984,00 PLN
Koszty sądowe: 300,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 284,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 września 2017

Data wystawienia:
26 września 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agata
    
    Urban-Brodowska

  Agata Urban-Brodowska Radca prawny

  agata@bsradcowie.pl , tel.: 509 432 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/E/283)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!