pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnicy

Myjnia u Prawników Qcyk DETAILING Adrian Skrzydlewski
LEGAL SUPERSTAR Mariusz Długołęcki
3 672,67 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e2ed61c4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Myjnia u Prawników Qcyk DETAILING Adrian Skrzydlewski
ul. gen. Józefa Bema
05-300 Mińsk mazowiecki Mazowieckie

LEGAL SUPERSTAR Mariusz Długołęcki
ul. Grochowska
04-077 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 331,16 PLN
Data wymagalności: 29 marca 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 1 315,42 PLN
Data wymagalności: 5 kwietnia 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 188,68 PLN
Data wymagalności: 30 marca 2023
4. Gospodarcze
Wartość: 187,02 PLN
Data wymagalności: 6 kwietnia 2023

W sumie:
Wartość: 3 022,28 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 672,67 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 czerwca 2024

Data wystawienia:
6 czerwca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Monika
    
    Belczyk-Płaza

  Monika Belczyk-Płaza Adwokat

  adwokat@kancelariapst.pl , tel.: 665 831 250

  IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: RZE/Adw/1426)

  Miejscowość: Korczyna
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!