pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

HYDROBUD INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e24d3cea

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HYDROBUD INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dożynkowa 19
63-200 Jarocin Wielkopolskie

Siedziba: Jarocin
REGON: 302049580
NIP: 6172203347
KRS: 0000411818

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 778,10 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2019

W sumie:
Wartość: 778,10 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

988,49 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

0,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 września 2019

Data wystawienia:
2 lipca 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!