pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

"BIOGAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25 413,93 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e1bb2c87

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"BIOGAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Boleszyn 7
13-308 Boleszyn Warmińsko-mazurskie

Siedziba: Boleszyn
REGON: 280472093
NIP: 8771464492
KRS: 0000346170

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 21 521,59 PLN
Data wymagalności: 24 października 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 1 503,74 PLN
Data wymagalności: 21 października 2022

W sumie:
Wartość: 23 025,33 PLN
Koszty sądowe: 2 688,60 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

25 413,93 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 marca 2023

Data wystawienia:
16 marca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!