Dłużnik

Agnieszka Hoffman
25 482,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: dfcf9173

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Agnieszka Hoffman
02-388 Warszawa Mazowieckie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 500,00 PLN
Data wymagalności: 1 kwietnia 2020
2. Cywilne
Wartość: 4 500,00 PLN
Data wymagalności: 1 maja 2020
3. Cywilne
Wartość: 4 500,00 PLN
Data wymagalności: 1 czerwca 2020
4. Cywilne
Wartość: 4 500,00 PLN
Data wymagalności: 1 lipca 2020
5. Cywilne
Wartość: 4 500,00 PLN
Data wymagalności: 1 października 2019

W sumie:
Wartość: 22 500,00 PLN
Koszty sądowe: 3 882,39 PLN

Spłacono:

900,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

25 482,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
2 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!