Dłużnik

ECOFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 607,85 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: debc456f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ECOFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kętrzyńskiego 45
87-200 Wąbrzeźno Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Wąbrzeźno
REGON: 340773820
NIP: 8781791407
KRS: 0000362242

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 8 966,01 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 316,45 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2021

W sumie:
Wartość: 9 282,46 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 607,85 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 grudnia 2021

Data wystawienia:
8 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!