pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

BŁAŻEJ KĘPAS SPEED-BUS
2 362,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: dea72d0e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BŁAŻEJ KĘPAS SPEED-BUS
nd. 33
63-450 Będzieszyn Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 845,00 PLN
Data wymagalności: 26 czerwca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 710,00 PLN
Data wymagalności: 25 lipca 2018

W sumie:
Wartość: 2 555,00 PLN
Koszty sądowe: 632,39 PLN

Spłacono:

825,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 362,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 maja 2019

Data wystawienia:
12 lutego 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!