pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

TOREN SPÓŁKA AKCYJNA
510,71 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: de502563

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TOREN SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Jana III Sobieskiego 7
40-082 Katowice Śląskie

Siedziba: Katowice
REGON: 242722467
NIP: 6342801373
KRS: 0000402214

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 235,01 PLN
Data wymagalności: 11 października 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 185,31 PLN
Data wymagalności: 11 października 2021

W sumie:
Wartość: 420,32 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

510,71 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 listopada 2022

Data wystawienia:
9 listopada 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!