Dłużnik

BLUE WATER - MAŁGORZATA PAŁASZ
3 932,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: dd30a13b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BLUE WATER - MAŁGORZATA PAŁASZ
ul. Lewkowska 1
63-410 Czekanów Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 290,00 PLN
Data wymagalności: 28 maja 2018

W sumie:
Wartość: 3 290,00 PLN
Koszty sądowe: 642,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 932,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
11 grudnia 2019


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!