Dłużnik

BFE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16 473,76 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d9d52706

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BFE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wapienna 4 / 6
87-800 Włocławek Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Włocławek
REGON: 100484271
NIP: 8322023695
KRS: 0000300287

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 8 400,90 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 8 400,90 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 8 400,90 PLN
Data wymagalności: 25 lutego 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 8 400,90 PLN
Data wymagalności: 25 lutego 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 149,57 PLN
Data wymagalności: 2 marca 2020

W sumie:
Wartość: 33 753,17 PLN
Koszty sądowe: 2 822,39 PLN

Spłacono:

20 101,80 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

16 473,76 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 stycznia 2021

Data wystawienia:
27 stycznia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!