Dłużnik

Marcin Pernak Transport
6 397,09 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d8fe0dca

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Marcin Pernak Transport
ul. ks. Walkowiaka 12
63-910 Miejska górka Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 390,77 PLN
Data wymagalności: 21 maja 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 1 702,44 PLN
Data wymagalności: 8 czerwca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 3 003,49 PLN
Data wymagalności: 8 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 5 096,70 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 397,09 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 stycznia 2022

Data wystawienia:
11 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!