pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

HUTA MAŁAPANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 139,13 PLN

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d74d9ab4

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HUTA MAŁAPANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kolejowa 1
46-040 Ozimek Opolskie

Siedziba: Ozimek
REGON: 532181892
NIP: 9910217818
KRS: 0000000733

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 5 272,30 PLN
Data wymagalności: 2 kwietnia 2016

W sumie:
Wartość: 5 272,30 PLN
Koszty sądowe: 1 866,83 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 139,13 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Trwa postępowanie sądowe

Data wystawienia:
26 września 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603 , tel.: 343907268

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!