pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE"AMK" ARKADIUSZ KUKLEWICZ
8 923,41 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d7468af5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE"AMK" ARKADIUSZ KUKLEWICZ
ul. Kolejowa 5
19-500 Gołdap Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 699,54 PLN
Data wymagalności: 2 września 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 197,12 PLN
Data wymagalności: 2 września 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 2 500,90 PLN
Data wymagalności: 30 września 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 1 000,99 PLN
Data wymagalności: 30 września 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 199,47 PLN
Data wymagalności: 3 października 2019

W sumie:
Wartość: 7 598,02 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 923,41 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
31 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!