pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

"SOFA 4U" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 343,54 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d6686f35

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"SOFA 4U" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 46
14-229 Kazanice Warmińsko-mazurskie

Siedziba: Kazanice
REGON: 281564058
NIP: 7441810424
KRS: 0000495545

Roszczenia:
1. Z prawa pracy
Wartość: 1 550,00 PLN
Data wymagalności: 11 kwietnia 2016
2. Z prawa pracy
Wartość: 1 850,00 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2016

W sumie:
Wartość: 3 400,00 PLN
Koszty sądowe: 943,54 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 343,54 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 kwietnia 2017

Data wystawienia:
27 września 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!