Dłużnik

BOŻENA LIPNICKA MONTESSORI SAMODZIELNY MALUCH
785,44 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d5a45a3e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BOŻENA LIPNICKA MONTESSORI SAMODZIELNY MALUCH
ul. Aliny 9
31-417 Kraków Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 397,04 PLN
Data wymagalności: 19 maja 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 178,01 PLN
Data wymagalności: 20 maja 2020

W sumie:
Wartość: 575,05 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

785,44 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
22 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!