Dłużnik

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA
1 374,54 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d5444a6b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 000017265
NIP: 5210420047
KRS: 0000016432

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 074,15 PLN
Data wymagalności: 20 maja 2019

W sumie:
Wartość: 1 074,15 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 374,54 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 kwietnia 2021

Data wystawienia:
30 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agnieszka
    Marta
    Poniewierka

  Agnieszka Marta Poniewierka Radca prawny

  kancelaria@kancelaria-poniewierka.com.pl , tel.: 531 695 117

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: 3157)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!