Dłużnik

I-TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 450,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d4e10a0b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
I-TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
al. Niepodległości 44
70-404 Szczecin Zachodniopomorskie

Siedziba: Szczecin
REGON: 321315028
NIP: 9552342588
KRS: 0000443125

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 800,00 PLN
Data wymagalności: 30 marca 2021

W sumie:
Wartość: 3 800,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 450,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 sierpnia 2021

Data wystawienia:
25 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!