pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Katarzyna Skoczylas
615,95 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d43ece2b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Katarzyna Skoczylas
30-612 Kraków Małopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 320,35 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2018
2. Cywilne
Wartość: 405,14 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2018
3. Cywilne
Wartość: 5,20 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 730,69 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

415,13 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

615,95 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
23 kwietnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!