pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnicy

Maciej Kozyra
Natalia Baran
2 706,95 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d41a13d9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Maciej Kozyra
49-300 Brzeg Opolskie
Natalia Baran
49-300 Brzeg Opolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 405,00 PLN
Data wymagalności: 25 września 2020
2. Cywilne
Wartość: 973,03 PLN
Data wymagalności: 25 września 2020
3. Cywilne
Wartość: 945,00 PLN
Data wymagalności: 15 października 2020
4. Cywilne
Wartość: 258,53 PLN
Data wymagalności: 21 października 2020

W sumie:
Wartość: 2 581,56 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

525,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 706,95 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 lutego 2021

Data wystawienia:
17 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!