Dłużnik

"FABRYKA BIZNESU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 177,22 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d3af87be

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"FABRYKA BIZNESU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Piotrkowska 89
90-423 Łódź Łódzkie

Siedziba: Łódź
REGON: 100169730
NIP: 7251918779
KRS: 0000254158

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 877,83 PLN
Data wymagalności: 13 czerwca 2016

W sumie:
Wartość: 7 877,83 PLN
Koszty sądowe: 1 299,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

9 177,22 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
22 czerwca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!