Dłużnik

BOŻENA KORNACKA
19 455,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d3abe2fa

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BOŻENA KORNACKA
05-120 Legionowo Mazowieckie

Roszczenia:
1. Z prawa pracy
Wartość: 4 211,00 PLN
Data wymagalności: 10 października 2018
2. Z prawa pracy
Wartość: 4 211,00 PLN
Data wymagalności: 9 listopada 2018
3. Z prawa pracy
Wartość: 4 211,00 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2018
4. Z prawa pracy
Wartość: 4 211,00 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 16 844,00 PLN
Koszty sądowe: 2 611,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

19 455,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
19 maja 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!