Dłużnik

DB CATERING ZOFIA JAWORSKA
8 655,46 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d35f935a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DB CATERING ZOFIA JAWORSKA
ul. Świdnicka 13
58-160 Świebodzice Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 106,23 PLN
Data wymagalności: 24 czerwca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 212,79 PLN
Data wymagalności: 24 czerwca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 2 856,83 PLN
Data wymagalności: 24 czerwca 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 179,22 PLN
Data wymagalności: 25 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 7 355,07 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 655,46 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 listopada 2021

Data wystawienia:
17 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!