Dłużnik

F.H.U. "STOLKOR" PATRYK KORTAS
7 441,07 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d1a2e561

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
F.H.U. "STOLKOR" PATRYK KORTAS
ul. Łąkowa 3
83-200 Okole Pomorskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 6 800,00 PLN
Data wymagalności: 18 kwietnia 2016

W sumie:
Wartość: 6 800,00 PLN
Koszty sądowe: 1 286,07 PLN

Spłacono:

645,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 441,07 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 stycznia 2018

Data wystawienia:
14 kwietnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agata
    
    Urban-Brodowska

  Agata Urban-Brodowska Radca prawny

  agata@bsradcowie.pl , tel.: 509 432 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/E/283)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!