Dłużnik

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRYWATNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16 069,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d103c3f5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRYWATNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wał Miedzeszyński 141
04-987 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 140305171
NIP: 9521982967
KRS: 0000243428

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 500,00 PLN
Data wymagalności: 11 marca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 4 500,00 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 4 500,00 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2019

W sumie:
Wartość: 13 500,00 PLN
Koszty sądowe: 2 569,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

16 069,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
21 kwietnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!