pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

TRONITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 340,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cf7a42ec

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TRONITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 382009568
NIP: 5272875436
KRS: 0000761933

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 690,00 PLN
Data wymagalności: 9 listopada 2023

W sumie:
Wartość: 3 690,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 340,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 lutego 2024

Data wystawienia:
19 lutego 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!