Dłużnicy

Tomasz ZARZYCKI 1. ZACZAROWANY OŁÓWEK TOMASZ ZARZYCKI 2. PLASTUŚ - ws. s.c.
ANDRZEJ OSMAŁEK wspólnik spółki cywilnej PLASTUŚ
1 834,95 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cef59547

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Tomasz ZARZYCKI 1. ZACZAROWANY OŁÓWEK TOMASZ ZARZYCKI 2. PLASTUŚ - ws. s.c.
ul. Ludwika Zamenhofa 4 / 6
00-160 Warszawa Mazowieckie

ANDRZEJ OSMAŁEK wspólnik spółki cywilnej PLASTUŚ
ul. Wrzeciono 42 / 102
01-956 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 050,20 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 791,43 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 719,11 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 206,64 PLN
Data wymagalności: 21 listopada 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 351,29 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 1 015,89 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2021

W sumie:
Wartość: 4 134,56 PLN
Koszty sądowe: 1 000,39 PLN

Spłacono:

3 300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 834,95 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 stycznia 2022

Data wystawienia:
13 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!