Dłużnik

Robert Banach
26 821,07 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cce6ba18

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Robert Banach
18-525 Krusza Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 27 377,68 PLN
Data wymagalności: 11 sierpnia 2020

W sumie:
Wartość: 27 377,68 PLN
Koszty sądowe: 2 743,39 PLN

Spłacono:

3 300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

26 821,07 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 lipca 2021

Data wystawienia:
16 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!