pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

VISTAL OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
88 213,95 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ccb0ce59

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VISTAL OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Indyjska 7
81-336 Gdynia Pomorskie

Siedziba: Gdynia
REGON: 190454328
NIP: 5831003972
KRS: 0000054402

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 13 284,00 PLN
Data wymagalności: 14 września 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 19 188,00 PLN
Data wymagalności: 5 października 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 19 188,00 PLN
Data wymagalności: 15 października 2016
4. Gospodarcze
Wartość: 22 436,43 PLN
Data wymagalności: 2 listopada 2016
5. Gospodarcze
Wartość: 5 904,00 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2016

W sumie:
Wartość: 80 000,43 PLN
Koszty sądowe: 8 213,52 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

88 213,95 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
28 kwietnia 2017

Data wystawienia:
5 grudnia 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!