Dłużnik

48 PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 069,66 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cb7de26d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
48 PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wrocławska 40-42
62-800 Kalisz Wielkopolskie

Siedziba: Kalisz
REGON: 364424985
NIP: 6182152404
KRS: 0000617667

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 781,02 PLN
Data wymagalności: 12 sierpnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 1 202,94 PLN
Data wymagalności: 13 października 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 185,31 PLN
Data wymagalności: 14 października 2021

W sumie:
Wartość: 5 169,27 PLN
Koszty sądowe: 1 900,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 069,66 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 czerwca 2022

Data wystawienia:
17 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!