Dłużnik

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH "OSTRADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
43 862,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ca4479b3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH "OSTRADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lokalna 2
07-410 Ostrołęka Mazowieckie

Siedziba: Ostrołęka
REGON: 551177938
NIP: 7582027548
KRS: 0000128477

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 68 938,06 PLN
Data wymagalności: 1 października 2018

W sumie:
Wartość: 68 938,06 PLN
Koszty sądowe: 4 462,39 PLN

Spłacono:

29 538,06 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

43 862,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
10 czerwca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!