Dłużnik

Jan Trznadel PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE
4 775,51 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c911af3e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Jan Trznadel PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE
ul. Polna 8
14-140 Miłomłyn Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 123,12 PLN
Data wymagalności: 28 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 4 123,12 PLN
Koszty sądowe: 652,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 775,51 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 stycznia 2020

Data wystawienia:
23 stycznia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Grzywocz

  Paweł Grzywocz Adwokat

  adwokatgrzywocz@gmail.com , tel.: 698 661 081

  IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 212)

  Miejscowość: Radzyń Podlaski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!