Dłużnik

UPRATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 190,64 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c8f51c25

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
UPRATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Foksal 16
00-372 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 365124541
NIP: 5213744170
KRS: 0000630554

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 014,13 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 1 379,94 PLN
Data wymagalności: 13 kwietnia 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 977,34 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 780,80 PLN
Data wymagalności: 13 maja 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 738,04 PLN
Data wymagalności: 25 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 5 890,25 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 190,64 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 września 2021

Data wystawienia:
7 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!