pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

TRANSPORT CIĘŻAROWY HENRYK MILEWICZ
2 589,31 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c8e88fc6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TRANSPORT CIĘŻAROWY HENRYK MILEWICZ
ul. Nowopolna 2b
67-400 Wschowa Lubuskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 790,58 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 168,34 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2018

W sumie:
Wartość: 1 958,92 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 589,31 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 stycznia 2019

Data wystawienia:
31 sierpnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 1012)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!