Dłużnik

DAWID KUTNY
3 480,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c85ad9c0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DAWID KUTNY
ul. Budziszyńska 123 / 21
54-436 Wrocław Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 844,00 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 2 844,00 PLN
Koszty sądowe: 636,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 480,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 sierpnia 2019

Data wystawienia:
7 maja 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!