pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

BOSTON FH Piotr Kadzban
6 479,30 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c66613fb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BOSTON FH Piotr Kadzban
Leśnia 44
64-930 Zawada Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 761,50 PLN
Data wymagalności: 30 stycznia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 411,50 PLN
Data wymagalności: 19 kwietnia 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 610,70 PLN
Data wymagalności: 25 kwietnia 2017
5. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 19 czerwca 2017
6. Gospodarcze
Wartość: 411,50 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2017
7. Gospodarcze
Wartość: 700,00 PLN
Data wymagalności: 18 września 2017
8. Gospodarcze
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 23 października 2017
9. Gospodarcze
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 24 listopada 2017
10. Gospodarcze
Wartość: 599,37 PLN
Data wymagalności: 21 marca 2019
11. Gospodarcze
Wartość: 168,34 PLN
Data wymagalności: 19 kwietnia 2018

W sumie:
Wartość: 5 212,91 PLN
Koszty sądowe: 1 266,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 479,30 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 maja 2019

Data wystawienia:
22 marca 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Beata Żurek Radca prawny

  radca@kancelaria-minos.pl , tel.: 606 730 316

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Bydgoszczy
  (Nr wpisu: Bd-1089)

  Miejscowość: Solec Kujawski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!