Dłużnik

NOWAKOWSKI GORĄCO POLECAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 707,88 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c540b879

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
NOWAKOWSKI GORĄCO POLECAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Okunin 31
05-100 Nowy dwór mazowiecki Mazowieckie

Siedziba: Nowy dwór mazowiecki
REGON: 147477805
NIP: 5311691115
KRS: 0000527825

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 592,80 PLN
Data wymagalności: 11 października 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 816,71 PLN
Data wymagalności: 11 października 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 979,98 PLN
Data wymagalności: 2 listopada 2018

W sumie:
Wartość: 9 389,49 PLN
Koszty sądowe: 1 318,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 707,88 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 lipca 2019

Data wystawienia:
28 listopada 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!