Dłużnik

1. HOSPITALITY & HOTEL SOLUTIONS KATARZYNA STANIEWSKA, 2. Katarzyna Staniewska - wspólnik spółki cywilnej HOSTEL & APARTMENTS K& J s.c.
11 158,83 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c4cb20b7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
1. HOSPITALITY & HOTEL SOLUTIONS KATARZYNA STANIEWSKA, 2. Katarzyna Staniewska - wspólnik spółki cywilnej HOSTEL & APARTMENTS K& J s.c.
ul. Myśliborska 26 / 36
03-185 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 000,00 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2020
2. Cywilne
Wartość: 2 000,00 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2020
3. Cywilne
Wartość: 2 000,00 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2020
4. Cywilne
Wartość: 2 000,00 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2020
5. Cywilne
Wartość: 1 833,44 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2020

W sumie:
Wartość: 9 833,44 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

11 158,83 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
22 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!