Dłużnik

MINI-BAR EWELINA ZIELIŃSKA
4 638,94 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c3c08d13

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MINI-BAR EWELINA ZIELIŃSKA
Wola Makowska 11C
96-124 Wola makowska Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 201,30 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 487,25 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2018

W sumie:
Wartość: 3 688,55 PLN
Koszty sądowe: 950,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 638,94 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 lutego 2020

Data wystawienia:
14 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!