Dłużnik

FHU Auto części Magdalena Mitaszka-Walczyna
10 508,01 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c1ee122b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FHU Auto części Magdalena Mitaszka-Walczyna
nd. 145a
21-132 Siedliska Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 000,00 PLN
Data wymagalności: 31 maja 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 182,62 PLN
Data wymagalności: 1 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 9 182,62 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 508,01 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 grudnia 2021

Data wystawienia:
6 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!