pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

VBS Daniel Wrona
2 579,35 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c1929818

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VBS Daniel Wrona
ul. Romualda Mielczarskiego
25-090 Kielce Świętokrzyskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 407,71 PLN
Data wymagalności: 29 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 30 sierpnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 791,51 PLN
Data wymagalności: 2 marca 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 172,04 PLN
Data wymagalności: 3 marca 2020

W sumie:
Wartość: 3 542,90 PLN
Koszty sądowe: 950,39 PLN

Spłacono:

1 913,94 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 579,35 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
30 czerwca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!