Dłużnik

EURO CAPITOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 610,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c08721cc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EURO CAPITOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pawłokoma 83
36-065 Pawłokoma Podkarpackie

Siedziba: Pawłokoma
REGON: 012180783
NIP: 5291170642
KRS: 0000307602

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 400,00 PLN
Data wymagalności: 26 stycznia 2022

W sumie:
Wartość: 1 400,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 610,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 maja 2022

Data wystawienia:
11 maja 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!