pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 399,82 PLN

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bfa2b063

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stefana Czarnieckiego 12
48-303 Nysa Opolskie

Siedziba: Nysa
REGON: 160373040
NIP: 7532414697
KRS: 0000372679

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 234,44 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2016

W sumie:
Wartość: 1 234,44 PLN
Koszty sądowe: 300,38 PLN

Spłacono:

135,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 399,82 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Trwa postępowanie sądowe

Data wystawienia:
23 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!